Vi utvikler og leverer skreddersydde løsninger rettet mot utvikling av ledere, team og organisasjoner. Våre bidrag er basert på lang erfaring med utvikling av mennesker både i Norge og internasjonalt.

Vi legger vekt på å lære, mens vi leverer. Vi ønsker å være pragmatiske, kreative og pålitelige. Vi henter vårt motto fra Søren Kierkegaard:

Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.

Søren Kierkegaard

Konsulenttjenester

Lederutvikling
Teamutvikling
Rekruttering
Coaching
Organisasjons-/arbeidsmiljø-/kulturutvikling
Endring/omstilling/nedbemanning
Konfliktløsning
Styrearbeid

Om Oss

Karl Magne Sæland

Telefonnummer: +47 920 35 657

E-post: kms@saelandhr.no

LinkedIn:

Kort om Sæland Human Resources AS

Sæland Human Resources AS er et nettverksbasert konsulentselskap som tilbyr en bred portefølge av konsulenttjenester innenfor HR-feltet.

Vi har gjennom 25 år bidratt til utvikling av de menneskelige ressurser i en rekke private og offentlige virksomheter over hele Norge og i en rekke andre land.

Vår kompetanse omfatter bl.a utvikling, planlegging og gjennomføring av bredt anlagte bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer, teamutvikling, bistand i forbindelse med gjennomføring av endring- og omstillingsprosesser, rekruttering, konflikthåndtering og coaching.

Med prosessarbeid som varemerke tror vi at utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjoner skapes når det tilføres gode læringsimpulser, gis tid og anledning til refleksjon og legges til rette for et forpliktende arbeid mot klare mål.
Vi tror på erfaringsbasert læring.

Et sentralt element i vår virksomhet er vår omfattende erfaring med og bruk av assessment center/utviklingssenter - metodikken – en internasjonal simuleringsmetode rettet mot å kartlegge lederes kompetanse og gi verdifulle læringsimpulser. (Se egen beskrivelse).

Vi har arbeidet med en rekke store internasjonale selskaper, mange av de største norske industriselskapene, flere statlige landsdekkende virksomheter, universiteter og høgskoler, departementer, en rekke fylkeskommuner og kommuner, sykehus og et stort og variert utvalg av mindre institusjoner og virksomheter.
Karl Magne Sæland har også gjennom de siste 10 år arbeidet som styreformann/styremedlem for en rekke norske industrivirksomheter.
Vi tror på skreddersøm og et tett og forpliktende samarbeid med våre oppdragsgivere. Vår ambisjon og vårt fokus er å bidra til varig merverdi for våre kunder.